Kanalizace a ČOV Hartmanice

Investor: Obec Hartmanice

Termín realizace: 09/2014 - 09/2015

Výstavba ČOV pro 450 EO, vybudování kanalizačních stok v délce 3577,4 m, veřejných částí kanalizačních přípojek, vodovodní přípojky a příjezdové komunikace s asfaltobetonovým krytem. Součástí bylo zhotovení části kanalizace bezvýkopovou technologií v profilu D315 mm.