Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek

Investor: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Termín realizace: 05/2012 - 05/2014

Realizace díla obsahovala výstavbu ČOV pro 3770 EO, 2 ks ČSOV, hlavní stokový řad v délce 10 099 m o průměru potrubí DN 250, kanalizační odbočení v délce 1650 m a výtlačný řad. Součástí díla byla i obnova asfaltových komunikací a zpevněných povrchů v celkové výměře 20 000 m2.

 


Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek
stoka B-2stoka CFotografie0207.jpgIMG_2339.jpgČOV LeštinaFotografie0172.jpgIMG_2055.jpgFotografie0202.jpgIMG_2668.jpgFotografie0357.jpgFotografie0375.jpgFotografie0378.jpgTAKEUSCHI.jpg