Kanalizace a ČOV Huzová

Kategorie:Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor: Obec Huzová

Termín realizace: 04/2014-08/2015

 

Dílo obashovalo:

Novostavbu ČOV pro 650 EO, výstavbu kanalizační gravitační stoky v celkové délce 4 192 m a veřejné části kanalizačních přípojek v počtu 89 ks. Součástí díla byl i protlak pod vodním tokem a protlak pod komunikací. Rovněž byla provedena oprava komunikací po výkopech kanalizace.


Kanalizace a ČOV Huzová