Kanalizace a ČOV Huzová

Investor: Obec Huzová

Termín realizace: 04/2014-08/2015

 

Novostavba čistírny odpadních vod pro 650 EO, výstavba kanalizační gravitační stoky v celkové délce 4192 m a veřejné části kanalizačních přípojek. Součástí díla byl protlak pod vodním tokem a protlak pod komunikací. Oprava komunikací po výkopech byla provedena částečně s povrchem z dlažby, zbytek asfaltovým povrchem.


Kanalizace a ČOV Huzová