Kanalizace Kněževes II. a III. etapa

Investor: Městys Kněževes

Termín realizace: 09/2017 - 09/2018

Výstavba gravitační splaškové kanalizace v intravilánu městyse v celkové délce 2275 m. Na kanalizaci byly osazeny betonové revizní šachty. Výstavba veřejných a domovních částí kanalizačních přípojek, oprava chodníku ze zámkové dlažby a vegetační dlažby, dodávka a montáž plastových samonosných domovních čerpacích stanic včetně technologického a elektrotechnologického vybavení, podchod pod vodním tokem, oprava komunikací po výkopech.


Kanalizace Kněževes II. a III. etapa