Kanalizace Kněževes II a III etapa

Kategorie: Betonové konstrukce

Investor: Městys Kněževes

Termín realizace: 09/2017 - 09/2018

Dílo obsahovalo:

výstavbu gravitační splaškové kanalizace v intravilánu městyse v celkové délce 2275 m, na kanalizaci byly osazeny betonové revizní šachty, dále výstavbu veřejných a domovních částí kanalizačních přípojek, opravu chodníku ze zámkové dlažby a vegetační dlažby, dodávku a montáž plastových samonosných domovních čerpacích stanic včetně technologického a elektrotechnologického vybavení, podchod pod vodním tokem, opravu komunikací po výkopech.


Kanalizace Kněževes II a III etapa