Kanalizace Valašské Příkazy

Kategorie: Betonové konstrukce -  kanalizace

Investor: obec Valašské Příkazy

Termín realizace: 06/2017 - 11/2017

Dílo obsahovalo:

Výstavbu jednotné kanalizace v délce 3512 m, část trasy byla realizována řízeným protlakem, součástí výstavby bala realizace neřízeného protlaku, dále realizace kanalizačních přípojek, vybudování přeložky vodovodu a opravu komunikací po výkopech.


Kanalizace Valašské Příkazy