Kanalizace Valašské Příkazy

Investor: Obec Valašské Příkazy

Termín realizace: 06/2017 - 11/2017

Výstavba jednotné kanalizace v délce 3512 m, část trasy byla realizována řízeným protlakem. Součástí výstavby byla realizace neřízeného protlaku, dále realizace kanalizačních přípojek, vybudování přeložky vodovodu a opravu komunikací po výkopech.


Kanalizace Valašské Příkazy