Lhota nad Moravou - odkanalizování

Investor: Obec Náklo

Termín realizace: 02/2019 - 04/2020

Výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 250 EO. ČOV byla navržena jako zděný objekt zastřešený sedlovou střechou s podzemní ŽB částí. Výstavba gravitační splaškové kanalizace, realizace kanalizačního výtlaku a výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek. Výstavba vodovodní přípojky, opravy komunikací po výkopech.