Pocoucov, Budíkovice, Račerovice - kanalizace

Investor: VODOVODY A KANALIZACE Třebíč

Termín realizace: 12/2017 - 06/2020

Vybudování gravitační splaškové kanalizace, kanalizačního výtlaku a kanalizačních přípojek. Vybudování přeložek vodovodu a dešťové kanalizace, realizace čerpacích stanic, realizace protlaků, opravy komunikací po výkopech.