Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje a ul. Pod Obecníkem - ŘAD 1 a 2

Investor: Město Zubří

Termín realizace: 04/2019 - 07/2019

Výstavba nového vodovodního řadu, dodávka a osazení 6 ks podzemních hydrantů a oprava komunikací po výkopech.