Sazovice - odkanalizování

Investor: Obec Sazovice

Termín realizace: 08/2017 - 08/2018

Vybudování gravitační splaškové kanalizace, kanalizačního výtlaku a kanalizačních přípojek, zhotovení přeložky dešťové kanalizace. Vybudování monilitických odlehčovacích komor, výstavba podzemní monolitické čerpací stanice, opravy komunikací po výkopech


Sazovice - odkanalizování