Silnice II/432 Střílky-Lískovec

Kategorie: komunikace

Investor: ARKO TECHNOLOGY a.s.

Délka projektu: 05/2015 - 10/2015

Na akci ,,Silnice II/432 Střílky-Lískovec" se jednalo o obnovu odvodnění spočívající v rekonstrukci 7 ks propustků (pročištění, sanace betonu, nové betoné římsy) a zhotovení jednoho nového proupstku z PP DN600 formou protlaku, pročištění a reprofilaci příkop v délce cca 1560 metrů, pokládku příkopových žlabů v délce 2650 metrů, zhotovení 4 ks zatrubněných sjezdů z betonových rour DN 400 v celkév délce 51,8 metrů.

Dále byla provedena rekonstrukce vozovky spočívající v lokálních sanacích poruch formou výměny podloží konstrukčních vrstev tl. 0,7 metrů o celkové ploše 1748 m2 a celoplošná pokládka obrusné vrstvy o celkové ploše 30 846 m2.

V intravilánu obce Lískovec bylo zřízeno 5 ks nových dešťových vpustí a byla provedena rekonstrukce 10 ks stávajících dešťových vpustí, pokládka 200 metrů silničních obrub a 280 metrů přídlažby z dvouřádku z žulových kostek.

Na celém úseku byly doplněny silniční svodidla v celkové délce 716 metrů a osazeny nové směrové sloupky v počtu 326 ks.