Silnice II/432 Střílky - Lískovec

Investor: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Termín realizace: 05/2015 - 10/2015

Obnova odvodnění silnice spočívající v rekonstrukci propustků (pročištění, sanace betonu, nové betoné římsy), zhotovení jednoho nového propustku z PP DN600 formou protlaku, pročištění a reprofilaci příkop v délce cca 1560 m, pokládka příkopových žlabů v délce 2650 m, zhotovení zatrubněných sjezdů z betonových rour.

Dále byla provedena rekonstrukce vozovky spočívající v lokálních sanacích poruch formou výměny podloží konstrukčních vrstev tl. 0,7 metrů o celkové ploše 1748 m2 a celoplošná pokládka obrusné vrstvy o celkové ploše 30 846 m2.

V intravilánu obce Lískovec byly zřízeny nové dešťové vpusti a byla provedena rekonstrukce stávajících dešťových vpustí, pokládka 200 metrů silničních obrub a 280 metrů přídlažby z dvouřádku z žulových kostek.

Na celém úseku byly doplněny silniční svodidla v celkové délce 716 metrů a osazeny nové směrové sloupky.