Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná

Investor: Obec Písečná

Termín realizace: 03/2018 - 10/2019

Vybudování gravitační splaškové kanalizace, kanalizačního výtlaku a přípojek, zhotovení přeložek vodovodu, prodloužení stávajícího vodovodu, vybudování nové dešťové kanalizace. Dodávka, montáž a zprovoznění čerpacích stanic a domovních čerpacích jímek, realizace protlaků, opravy komunikací po výkopech.


Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná