Výstavba kanalizace a ČOV Nechánice - I. etapa

Kategorie: Betonové konstrukce - ČOV a kanalizace

Investor: Obec Sulice

Termín realizace: 04/2016 - 10/2016

 

Dílo obsahovalo:

Novostavbu čistírny odpadních vod pro 300 EO, ČOV byla realizovaná do podzemní monolitické nádrže, výstavbu gravitační kanalizace v celkové délce 1673 m včetně přípojek, výstavbu tlakové kanalizace, výstavbu vodovodu v souběhu s kanalizací a opravu komunikací po výkopech kanalizace a vodovodu. V průběhu realizace došlo k 3 podchodům pod vodním tokem.


Výstavba kanalizace a ČOV Nechánice - I. etapa