Výstavba kanalizace a ČOV Nechánice - I. etapa

Investor: Obec Sulice

Termín realizace: 04/2016 - 10/2016

 

Novostavba čistírny odpadních vod pro 300 EO, ČOV byla realizovaná do podzemní monolitické nádrže. Výstavba gravitační kanalizace v celkové délce 1673 m včetně přípojek, výstavba tlakové kanalizace, realizace vodovodu v souběhu s kanalizací. Oprava komunikací po výkopech. V průběhu realizace došlo k 3 podchodům pod vodním tokem a ke křížení kanalizace s VTL plynovodem.


Výstavba kanalizace a ČOV Nechánice - I. etapa