Zásobování vodou obce Horní Bečva Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka, zhotovitel

Investor: Obec Horní Bečva

Termín realizace: 03/2018 - 03/2019

Předmětem díla bylo řešení jímání, úprava a akumulace pitné vody včetně vybudování vodovodního řadu a přípojek v obci Horní Bečva. 


Zásobování vodou obce Horní Bečva Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka, zhotovitel